Konferencja mikrobiologiczna

Z sukcesem udało nam się zrealizoać konferencję w Poznaniu poświęconom tematyce biotechnologii. Nie było to łatwe zadanie, ale na szczęście firma, z którą współpracowaliśmy okazała się wspaniałym partnerem! Dzięki zaangażowaniu organizatorów zafundowano nam kilka sesji, podczas których zaprezentowano nam detale dotyczące techniki przeprowadzania analiza bakterioodporności. Oprócz cennej wiedzy udało nam się przygotować słowniczki, którym dzielimy się z innymi, możena je znaleźć w naszej części poświęconej słowniczkom wspierającej innych tłumaczy.

Konrerencja o mikrobiologi - strona techniczna

Otrzymaliśmy wiele pozytywnych informacji od uczestników dotyczących naszego tłumaczenia co cieszyło nie tylko nas, ale też organizatorów ze strony hotelu. Ostatecznie zarówno hotel jak i organizatorzy starali się zorganizować konferenfję, która była na poziomie i pozwaliła wielu dowiedzieć się cennych rzeczy.

konferencja mikrobiologia